382d9a339daf14a395d09e62fabb911
aýna çüýşe banner

BIZ hakda

Kosmetiki gaplama dünýäsinde önümleriňiziň ýokary funksiýalary bilen gitmek üçin daşardan ajaýyp görünmegi aýratyn möhümdir.“Xuzhou OLU” kosmetika önümleri üçin aýna gaplamalary professional üpjün ediji, biz efir ýagy çüýşesi, krem ​​bankasy, losyon çüýşesi, atyr çüýşesi we şuňa meňzeş önümler ýaly kosmetika aýna çüýşeleriniň üstünde işleýäris.

Bizde 3 ussahana we 10 gurnama liniýasy bar, şonuň üçin ýyllyk önümçilik 4 million bölek bolar.Aýaz, logotip çap etmek, pürküji çap etmek, ýüpek çap etmek, oýmak, polat etmek, size “bir bitewi” iş stilindäki önümleri we hyzmatlary hödürlemek üçin 3 çuňňur gaýtadan işleýän ussahanamyz bar.

Şahsy ideg önümleri aýna gaplamak çäksiz galýar, bu pudakda has meňzeş hyzmatdaşlar bilen duşuşarys diýip umyt edýäris, geliň has gowy durmuş we dünýä üçin has gowy gaplama önümlerini dizaýn edeliň we öndüreliň.
Biz hakda has giňişleýin
 • 200 +

  Aksiýada meşhur atyr çüýşeleri

 • 300 +

  Klassiki galyplar, galyndy çykdajylaryny tygşytlaýar

 • 10 +

  10 hünärli QC topary

 • 100 %

  Netijeli eltiş kepilligi

Omörite krem ​​bankasy

Hususy atyr çüýşesi

Sabyn paýlaýjy çüýşe

biziň işimiz

Adaty saýlaňönümislegleriňize laýyk gelýär

Dizaýn saýlamakdan we satuwdan soňky hyzmatyna çenli ähli prosesi müşderilere goldaýarys. Köpräk oka

Bloglar

Senagat hakda makalalar

+ 86-180 5211 8905